Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (H1)

03/07/2019

HCD (Home Country Direct) Dịch vụ HCD Người gọi từ nước ngoài gọi thẳng về Điện thoại viên quốc tế của nước mình để yêu cầu tiếp thông đến máy điện thoại ở nước mình. Cước phí được thanh toán tại nước mình hoặc qua thẻ. Horizontal agreement Thỏa thuận theo chiều ngang Là sự thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp cùng cấp đang cạnh tranh với nhau. Mục đích là tạo ra mối quan hệ lành mạnh giữa những doanh nghiệp...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (G1)

03/07/2019

General Agreement on Trade in Services (GATS) Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ GATS Là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó. Tất cả các thành viên của WTO đều...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (F3)

03/07/2019

Free Phone 1800 Dịch vụ thoại miễn phí 1800 Giúp người gọi thực hiện cuộc gọi miễn phí tới nhiều đích khác nhau thông qua một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc. Free Call Button Dịch vụ thoại miễn phí từ trang Web Cho phép thuê bao sử dụng Internet thực hiện cuộc gọi không mất tiền đến các trung tâm khách hàng, dịch vụ cung cấp thông tin... của các doanh nghiệp để tìm hiểu về sản phẩm của các doanh nghiệp...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (F1)

03/07/2019

Family Finder Dịch vụ tìm người thân Giúp thuê bao di động có thể yêu cầu xác định vị trí của một thuê bao di động khác. Family Tracker Dịch vụ theo dõi người thân Giúp khách hàng nhận được tin nhắn thông báo vị trí của một thuê bao 15 phút/lần/ngày từ hệ thống tới máy di động của mình. Firm Dominance a Market Thống lĩnh thị trường (Xem...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (E3)

03/07/2019

Excessive price Giá cước vượt trội Là một hình thức khai thác khách hàng. Đó không phải là kiểu lạm dụng chống lại cạnh tranh. Đây là mức cước có tính áp đặt của một doanh nghiệp có vị thế thống lĩnh mộ t sản phẩm định giá bán cao hơn mức giá khi có sự cạnh tranh tức là mức giá vuợt quá giá trị kinh tế thực của sản phẩm. Đây chính là sự lạm dụng vị thế độc quyền hay thống lĩnh của doanh nghiệp khi bán hàng giá cao cho khách hàng của mình. ...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (E2)

03/07/2019

Emergency telecommunications services Dịch vụ viễn thông khẩn cấp Dịch vụ viễn thông khẩn cấp là dịch vụ gọi đến các số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các số liên lạc khẩn cấ p trong quy hoạch kho số viễn thông quốc gia; hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông khẩn cấp. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm: a. Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông và đăng trong Danh bạ điện thoại công cộng các số liên lạc...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (E1)

03/07/2019

Earnings - Sharing Chia sẻ thu nhập Theo cách quản lý này, nhà khai thác có thể giữ lại những khoản thu nhập cao hơn so với các loại quản lý khuyến khích khác (khoảng ROR hoặc Tạm ngừng giám sát). Tuy nhiên các khoản thu nhập trong một khoảng cụ thể được chia sẻ với người tiêu dùng. Thông thường, các chế độ này được xây dựng với các khoảng chia sẻ khác nhau dựa trên khoảng ROR đã quy định. Các khoảng chia sẻ này có thể khác nhau rất nhiều giữa các chế độ. Ví dụ: nhà khai...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (D2)

19/06/2019

Divestiture Chuyển quyền sở hữu Việc chuyển quyền sở hữu đề cập tới một tình huống mà một công ty như một nhà khai thác chủ đạo sẽ không chỉ điều hành một lĩnh vực kinh doanh cụ thể thông qua một công ty độc lập, mà còn chuyển quyền (nghĩa là bán) một số hay tất cả quyền sở hữu của công ty độc lập đó cho những tổ chức hoàn toàn khác. Chuyển quyền sở hữu có thể đảm bảo rằng một công ty được tách ra hoạt động vì quyền lợi của các cổ đông độc lập chứ không phải...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (D1)

19/06/2019

Denial of a license Sự từ chối cấp phép Sự từ chối cấp phép của cơ quan có thẩm quyền đối với những ứng viên nào không thỏa mãn những yêu cầu hay những tính chất của các quy định, nguyên tắ c do ngành nghề ban hành. Development planning of the national telecommunications Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia Là quy hoạch tổng thể xác định mục tiêu, nguyên tắc, định hướng phát triển thị trường viễn thông, cơ sở hạ...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (C4)

19/06/2019

Control of essential facilities Kiểm soát các phương tiện thiết yếu Điều này có thể tạo cho nhà khai thác chủ đạo những lợi thế lớn đối với nhà khai thác mới, đặc biệt khi chưa có quy định về quản lý cạnh tranh chặt chẽ. - Nhà khai thác chủ đạo có thể sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với các phương tiện thiết yếu để làm tăng chi phí của đối thủ cạnh tranh, và làm cho các dịch vụ của họ kém hấp dẫn đối với khách hàng. - Chi phí của đối thủ cạnh tranh...