Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (U1)

08/07/2019

Unbundle

Phân tách

Việc phân tách bắt buộc đối với phần mạch vòng nội hạt đang được sử dụng ngày càng nhiều như một công cụ pháp lý để tạo điều kiện cho việc thúc đẩy nhanh sự cạnh tranh trên thị trường truy nhập nội hạt. Hiện nay, các cơ quan quản lý đã yêu cầu bắt buộc việc truy nhập được phân tách đối với phần mạch vòng nội hạt ở một số các nền kinh tế khác nhau. 

Unbundled Tariff  

Cước được tính riêng rẽ, Cước công đoạn

Cước của từng thành phần hay công đoạn của các dịch vụ viễn thông được tách ra để tính riêng biệt gọi là cước tính riêng, như vậy, khách hàng có quyền lựa chọn sử dụng những công đoạn cần thiết của dịch vụ và chỉ trả tiền cho những đoạn đó. 

Unfair competition act

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh  

Là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Xâm phạm bí mật kinh doanh; Ép buộc trong kinh doanh; Gièm pha doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Phân biệt đối xử của hiệp hội; Bán hàng đa cấp bất chính. 

Universal Access (UA)

Truy nhập phổ cập

Thể hiện qua việc mỗi người dân đều có thể truy nhập vào hệ thống điện thoại công cộng sẵn có với những phương tiện thích hợp. Truy nhập phổ cập có thể được cung cấp qua điện thoại trả tiền, các trung tâm điện thoại cộng đồng, các quầy điện thoại, các đầu cuối truy nhập Internet cộng đồng hoặc các phương tiện tương tự. 

Universal Service Obligation (USO)

Nghĩa vụ dịch vụ phổ cập

Các nhà khai thác viễn thông được yêu cầu phải đáp ứng được mục tiêu của chính sách về sự kết nối vào mạng viễn thông công cộ ng củ a mọi người dân, khách hàng. Ngoài ra nhà khai thác phải có nghĩa vụ thực hiện các sáng kiến xúc tiến việc truy nhập phổ cập cũng như đẩy mạnh dịch vụ phổ cập. Mục đích của nghĩa vụ là để bảo đảm một dịch vụ viễn thông phải được bao phủ trên toàn quốc kể cả ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, đảm bảo vừa phục vụ vừa kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của người dân, có thể không đem lại lợi nhuận. Ở đa số trường hợp, nghĩa vụ chỉ liên quan đến sự cung cấp dịch vụ của mạng điện thoại chuyển mạch công cộng là đủ nhưng ở một số nước tiên tiến, nghĩa vụ còn bao gồm đến những dịch vụ cao cấp hơn như ISDN ở Đan Mạch, hoặc dịch vụ băng rộng ở các nước thuộc EU. Ở những nước đang phát triển, yêu cầu nghĩa vụ được đặt ra với mức thấp hơn, ví dụ ở Bhutan, chỉ cần nhà khai thác cung cấp tối thiểu 10 máy điện thoại cho một khu vực là đạt.