Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (R3)

08/07/2019

Regional interconnection rule

Quy định kết nối khu vực

Sự phát triển của thương mại khu vực và thực hiện các thỏa thuận thương mại đa phương đã thúc đẩy các chính sách kết nối trong thời gian qua. Quy định kết nối khu vực liên quan đến những vấn đề sau:

- Khuôn khổ và thủ tục: như hướng dẫn quản lý cần thiết cho thương lượng kết nối, tiếp cận với các điều khoản kết nối tiêu chuẩn, giải quyết tranh chấp, phổ cập dịch vụ hay cước bù đắp thâm hụt truy nhập…

- Thương mại: như các vấn đề về cước kết nối, bán lại các phương tiện mạng và dịch vụ, bí mật thông tin…  

- Khai thác và kỹ thuật: như tiêu chuẩn mạng mở và tương thích kỹ thuật, định vị điểm kết nối, sử dụng chung cơ sở hạ tầng… 

Regulation/Conditional Approval

Quản lý/phê chuẩn có điều kiện

Quản lý/phê chuẩn có điều kiện là biện pháp quản lý sự sáp nhập. Biện pháp này là việc quản lý và điều chỉnh hành vi sáp nhập của các công ty để ngăn cản hoặc hạn chế những tác động tiêu cực của việc sáp nhập có tính chống cạnh tranh. Kết quả của biện pháp này được thông qua rất nhiều các điều kiện ban đầu hay các yêu cầu đặt ra trong quá trình hoạt động của công ty sáp nhập. Biện pháp này yêu cầu phải có sự giám sát và can thiệp thường xuyên, kịp thời của nhà nước. 

Regulator

Cơ quan quản lý

Cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức chính thức có trách nhiệm quản lý ngành viễn thông của một quốc gia. 

Regulatory Intervention

Can thiệp của cơ quan quản lý

Nhà khai thác chủ đạo đưa ra các sản phẩm hay dịch vụ kết hợp (gói dịch vụ) hoặc dịch vụ độc quyền mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể đáp ứng. Từ đó làm tổn hại đến hiệu quả của đối thủ cạnh tranh, tăng cơ hội độc quyền nên cần phải có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

Renewal of a license

Gia hạn một giấy phép

Nhà khai thác có thể được gia hạn giấy phép để được tiếp tục cung cấp dịch vụ viễn thông đang khai thác, hoặc tiếp tục sử dụng một phổ tần số khi hết hạn sử dụng ghi trên giấy phép.