Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (R1)

08/07/2019

Ramsey pricing

Định giá Ramsey  

Ở nhiều thị trường khác nhau, khi các nhà khai thác viễn thông cung cấp cùng lúc nhiều dịch vụ hoặc một dịch vụ nhưng định giá cước chi phí biên sẽ không bù đắp được tất cả mọi chi phí. Tuy nhiên, khi có nhiều dịch vụ hay nhiều phân khúc thị trường, sẽ có vô số tổ hợp giá cước có thể đưa ra kết quả này. Bởi vậy, giá cước phải được tăng lên cho đến khi công ty cân bằng chi phí. Lý thuyết kinh tế đưa ra khuyến nghị về vấn đề làm thế nào để giải quyết bài toán này. Trong tất cả các tổ hợp giá cước này, các giá cước tốt thứ hai (tức là các giá cước có giá trị tổn thất phúc lợi xã hội thấp nhất so với giá chi phí biên) là các giá cước có giá trị mà theo đó giá cước lớn hơn chi phí biên một mức tỷ lệ nghịch với độ co giãn nhu cầu đối với từng dịch vụ. Nói cách khác, chênh lệch giữa giá cước và chi phí biên sẽ lớn hơn đối với các dịch vụ (các phân khúc thị trường) có độ co giãn thấp hơn và sẽ nhỏ hơn các dịch vụ (các phân khúc thị trường) có độ co giãn lớn hơn. Nguyên tắc tổng quát là các sản phẩm có nhu cầu nhạy cảm với giá ít nhất cần có mức giá cước cao nhất một cách tương đối so với chi phí biên. Các giá cước tốt thứ hai này thường được gọi là giá cước Ramsey - nó còn gọi là “Quy tắc độ co giãn nghịch đảo”. Giá cước Ramsey tối thiểu hóa các thay đổi lượng dịch vụ mua so với lượng dịch vụ có thể mua tại mức giá cước bằng chi phí biên.  

Rate Case Moratoria

Tạm ngừng giám sát  

Là một loại quản lý khuyến khích ROR. Tạm ngừng giám sát có thể thực hiện dựa trên thỏa thuận giữa cơ quan quản lý và nhà khai thác nhằm ngừng giám sát quản lý thu nhập của nhà khai thác trong một khoảng thời gian nhất định. Nó khuyến khích nhà khai thác bị quản lý hạn chế chi phí khai thác vì được phép giữ lại những khoản lợi nhuận cao hơn trong thời kỳ quá độ. Hình thức quản lý khuyến khích này thường được áp dụng vào giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ chuyển sang quản lý theo khung giá. 

Rate rebalancing

Cân đối lại giá cước

Là sự điều chỉnh giá cung cấp của từng dịch vụ viễn thông cụ thể sao cho sát với chi phí khai thác hơn, phản ánh chi phí thực tế của các dịch vụ giúp nhà khai thác thu được khoản lợi nhuận trong một thị trường cạnh tranh lành mạnh. Mục đích của việc cân đối lại giá cước là để thúc đẩy một thị trường mang tính cạnh tranh nơi mà các nhà khai thác thường hay chủ đạo đều được phép tiếp cận một cách công bằng. Tác động của việc cân đối lại giá cước với phúc lợi xã hội thể hiện qua những lợi ích sau: Phát triển hiệu quả kinh tế toàn diện bằng cách làm giảm sự biến dạng của thị trường. Sự tái phân bổ các nguồn tài nguyên giữa những nhóm khách hàng song song với sự tái phân bổ nguồn tài nguyên giữa nhà khai thác chủ đạo với các nhà khai thác khác. Ví dụ:

- Khuyến khích nhu cầu sử dụng dịch vụ.  

- Hình thành những dấu hiệu về sự cải thiện gửi tới các nhà cung cấp dịch vụ thực sự có tiềm năng để mời họ đầu tư vào những công nghệ mới.

- Mở rộng cho những nhà khai thác cạnh tranh trong việc phục vụ số lượng khách hàng đa dạng. 

Rationale for a telecommunication sector regulator

Cần thiết phải có cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông

Cần phải có cơ quan quản lý chuyên ngành viễn thông vì các lí do sau: 

- Yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành trong việc xử lý các vấn đề cơ bản trong quá trình chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh (ví dụ các vấn đề kết nối mạng, bao cấp chéo chống cạnh tranh).

- Yêu cầu thực hiện các thể lệ để xác định rõ môi trường cho việc phát triển cạnh tranh trong ngành viễn thông và yêu cầu thực hiện các chính sách khác như chính sách về dịch vụ phổ cập, các chính sách kiểm soát về an ninh quốc gia…

- Yêu cầu tiếp tục triển khai việc giám sát và ra quyết định về các vấn đề như kết nối, chất lượng dịch vụ, và việc xây dựng và triển khai các điều kiện cấp phép.