Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P5)

08/07/2019

Price cap regulation

Quản lý khung giá cước (mũ giá)

Quản lý khung giá cước là hình thức quản lý giá cước dựa trên các quy tắc được ưa chuộng trên thế giới hiện nay. Để quản lý khung giá cước, người ta sử dụng một công thức để xác định các mức tăng giá cước cho phép tối đa cho các dịch vụ của một nhà khai thác bị quản lý đối với một số năm đã quy định. Công thức này được thiết kế cho phép nhà khai thác bù đắp các khoản tăng chi phí không thể tránh được (ví dụ như lạm phát, tăng thuế...) thông qua tăng giá cước. Phương pháp này không cho phép nhà khai thác tăng giá cước để bù đắp các khoản chi phí. Công thức này cũng yêu cầu nhà khai thác thường xuyên giảm giá cước để phản ánh mức tăng năng suất được kỳ vọng từ một nhà khai thác hiệu quả. Quản lý khung giá cước có nhiều ưu điểm:

- Cung cấp đòn bẩy khuyến khích tăng hiệu quả;

- Đơn giản hóa quá trình quản lý;

- Tạo sự linh hoạt trong việc định giá;

- Hạn chế khả năng can thiệp và quản lý vi mô của cơ quan quản lý;

- Cho phép người tiêu dùng và nhà khai thác chia sẻ mức tăng năng suất; 

- Hạn chế tăng gia cước để bảo vệ người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh;  

- Hạn chế khả năng bao cấp chéo. 

Price fixing

Ấn định giá cước

Ấn định giá cước là những thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh được thiết lập để định giá cước. Ví dụ sự thỏa thuận về mức giá cho người tiêu dùng. Những đổi thay về giá cước bao gồm các thỏa thuận cùng tăng giá cước và giảm giá cước, cùng tạo nên một khung giá chung, hoặc loại bỏ những sản phẩm có mức cước thấp từ thị trường nhằm kích cầu cho sản phẩm có mức giá cước cao hơn. 

Private ownership

Sở hữu tư nhân

Việc chuyển giao quyền sở hữu một doanh nghiệp nhà nước cho các tổ chức tư nhân qua việc chia nhỏ công ty hay bán cổ phần cho các nhà đầu tư. (Xem thêm Privatization). 

Privatization

Cổ phần hóa

Cổ phần hóa là việc chuyển đổi một doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sang chủ sở hữu mới. Cổ phần hóa trong viễn thông hướng tới các mục tiêu chính như:

- Thu hút vốn đầu tư để mở rộng cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Thúc đẩy hiệu quả của ngành, cung cấp nhiều dịch vụ mới;

- Mở rộng nguồn thu ngân sách từ quá trình cổ phần hóa. 

Productivity index

Chỉ số năng suất (Chỉ số X) (Dùng trong định giá cước)

Ước lượng mức tăng năng suất kỳ vọng của nhà khai thác trong một giai đoạn phù hợp. Chỉ số X cần xác định sao cho có thể đặt ra những thách thức đối vớ i nhà khai thác. Nó phải hứa hẹn với người tiêu dùng mức hưởng lợi cao hơn tương đối so với các chế độ quản lý khác. Nếu Chỉ số X ở mức quá thấp, nhà khai thác sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận và hình thức quản lý sẽ không còn uy tín. Nếu Chỉ số X quá lớn thì nhà khai thác có thể không thực hiện được yêu cầu doanh thu.