Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (U3)

08/07/2019

Using a common technical infrastructure

Sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật  

Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thóat nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác được thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Dịch vụ tiện ích (USSD)

Là các dịch vụ sử dụng giao thức USSD để cung cấp các dịch vụ tiện ích như: kiểm tra và nạp tiền cho thuê bao, chuyển đổi loại hình dịch vụ cho thuê bao trả trước, đăng ký/hủy dịch vụ giá trị gia tăng, đăng ký các gói cước…