Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P2)

05/07/2019

Perfectly competition market

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo thường bao gồm nhiều nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như nhiều khách hàng. Khách hàng có đầy đủ thông tin và tự do lựa chọn nhà cung cấp. Không có những yếu tố tiêu cực bên ngoài gắn liền với hành vi của nhà cung cấp hoặc của khách hàng. Các đặc điểm:

- Trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, số lượng người mua và người bán rất lớn. Do đó, quyết định của một thành viên tham gia thị trường không gây ảnh hưởng đến cung, cầu, giá cả sản phẩm.

- Người mua, người bán phải chấp nhận giá được hình thành do cơ chế thị trường.

- Mọi sản phẩm đều đồng nhất. Mọi người bán đều có cùng lợi thế và không xảy ra tình trạng người mua chuộng sản phẩm của một nhà sản xuất cụ thể.

- Mọi thành viên của thị trường đều có đầy đủ thông tin về số lượng hàng hóa và giá cả.

- Mọi thành viên có thể dễ dàng tham gia cũng như rút lui khỏi thị trường mọi lúc. Những trở ngại về mặt kỹ thuật (điều chỉnh trang thiết bị) không trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh sản lượng của doanh nghiệp.

- Mục đích của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận.

- Mục đích của người tiêu dùng là tối đa hóa sự thỏa mãn do quá trình tiêu thụ sản phẩm đem lại (người tiêu dùng – cá thể tham gia vào quá trình mua sắm hàng hóa). 

Period of adjustment

Giai đoạn điều chỉnh  (Thuật ngữ được dùng trong quản lý giá cước theo khung giá).  

Thường là 1 năm với các nước công nghiệp; 3-6 tháng với các nước đang phát triển, nơi tính ổn định của nền kinh tế thấp hơn so với các nước công nghiệp. 

Person To Person Call

Dịch vụ điện thoại quốc tế tìm người

Người gọi yêu cầu, thông qua nhân viên tổng đài, gặp được chính người nghe ở nước ngoài, khi đó cuộc điện đàm mới được tiến hành.  

Planning of telecommunications works

Quy hoạch công trình viễn thông  

Telecommunications projects planning. 

Công trình viễn thông công cộng được ưu tiên sử dụng không gian, mặt đất, lòng đất, đáy sông, đáy biển. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được ưu tiên đặt tại nhà ga, bến xe, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu và các địa điểm công cộng khác để phục vụ nhu cầu của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Quy hoạch xây dựng công trình giao thông, khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải có quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông và cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương phải phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là nội dung bắt buộc trong quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn theo quy định của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị.