Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M3)

04/07/2019

Mobile Camera

Dịch vụ theo dõi qua camera bằng điện thoại di động

Giúp theo dõi trực tiếp trên màn hình điện thoại di động các hình ảnh thu được từ các máy quay đặt tại các nút giao thông, điểm công cộng, nhà riêng. 

Mobile density  

Mật độ điện thoại di động

Số thuê bao di động/100 dân. 

Mobile Internet

Internet di động

Giúp khách hàng truy cập Internet trực tiếp từ điện thoại di động. 

Mobile TV

Truyền hình di động

Giúp khách hàng xem truyền hình trực tiếp trong nước và quốc tế, xem video, ca nhạc theo yêu cầu bằng điện thoại di động… 

Monopoly

Độc quyền

Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Một thị trường độc quyền thường gắn với giá sản phẩm cao, thường chất lượng phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ không cao. Sự cấu kết của các nhà cung cấp có thể dẫn tới sự tăng giá hay giảm sản lượng, hoặc các hành vi tương tự như trong hành động thể hiện quyền lực độc quyền.