Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M2)

04/07/2019

Market dominance

Thống lĩnh thị trường  (Firm Dominance a Market)  

Thống lĩnh thị trường là một hình thức cực đoan của quyền lực thị trường. Có hai nhân tố chính quyết định sự thống lĩnh của thị trường.

Thứ nhất: thường xuyên phải là một thị trường nắm thị phần khống chế (phải không dưới 30% thị phần, thường là 50% - 65% hoặc hơn).

Thứ hai: Phải là những rào cản quan trọng để tham gia vào thị trường liên quan. 

Luật Cạnh tranh quy định:  

1. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.

2. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a. Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;

b. Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;

c. Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan. 

Market failure

Thất bại của thị trường

Sự thất bại của thị trường diễn ra khi các nguồn lực bị phân bổ sai hoặc không hiệu quả. 

Market power

Quyền lực thị trường

Là khả năng đơn phương xác định và duy trì các mức giá hoặc các điều kiện và điều khoản quan trọng khác trong việc mua bán, nghĩa là không xem xét gì đến thị trường hay hoạt động của đối thủ cạnh tranh. Quyền lực thị trường thể hiện thông qua các yếu tố:

- Thị phần  

- Rào cản đối với việc tham gia thị trường

- Hành vi định giá cước

- Lợi nhuận

- Sự liên kết theo chiều dọc. 

Market-based telecommnications reform

Cải cách thị trường viễn thông theo cơ chế thị trường

Sự chuyển đổi của khu vực viễn thông do nhà nước độc quyền khai thác sang hình thức hoạt động theo cơ chế thị trường có tính cạnh tranh nhằm mục đích đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng và người sử dụng. 

MCA (Miss Call Alert)

Dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ

Giúp thuê bao bị gọi biết được có cuộc gọi đến không thành công do máy nghe tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng. 

Merger of enterprises

Sáp nhập doanh nghiệp  

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

Messenger Call

Dịch vụ điện thoại giấy mời

Người gọi nhờ bưu điện gửi giấy mời trong đó xác định rõ thời gian và địa điểm để mời người nghe đến đàm thoại. 

Misuse of Information

Lạm dụng thông tin

Các nhà cung cấp thống lĩnh có thể thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình. Họ không được phép lạm dụng các thông tin có được trong khi cung cấp các phương tiện thiết yếu cho đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như một nhà cạnh tranh có thể yêu cầu một kênh truy nhập từ nhà khai thác chủ đạo để cung cấp dịch vụ Internet cho mộ t thương nhân. Đối thủ cạnh tranh sẽ đặt thuê kênh từ nhà khai thác chủ đạo. Nhà khai thác chủ đạo không được phép tiếp cận khách hàng tiềm năng của đối thủ cạnh tranh để lôi kéo họ sử dụng các dịch vụ Internet của riêng mình. 

MMS (Media Message Service)

Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện

Dịch vụ giúp các thuê bao di động gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện như file văn bản, hình ảnh, âm thanh…trên điện thoại di động.