Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (L2)

04/07/2019

Licensing of competitive operators

Cấp phép cho các nhà khai thác cạnh tranh

Mục đích cấp phép cho các nhà khai thác cạnh tranh nhằm:

- Mở rộng loại hình dịch vụ, phục vụ các thị trường mới;

- Tăng cường hiệu quả của ngành thông qua cạnh tranh;

- Giảm cước, tăng số lượng và chất lượng dịch vụ;

- Khuyến khích đổi mới và cung cấp các dịch vụ tiên tiến;

- Tạo nguồn thu cho nhà nước thông qua cấp phép. 

Licensing process

Quy trình cấp phép  

Thủ tục hành chính để chọn ra những nhà khai thác và cấp phép cho việc khai thác các dịch vụ viễn thông đặc biệt. Trong một quy trình cấp phép có tính cạnh tranh, nhà quản lý cấp phép mô tả những cơ hội kinh doanh và kêu gọi những người quan tâm nộp đơn xin phép kinh doanh. Những ứng viên thành công thường được chọn qua hình thức đánh giá có tính cạnh tranh như qua một cuộc thi, đấu giá hay kết hợp cả hai. 

Local loop unbundling

Phân tách mạch vòng nội hạt

Việc phân tách nhằm làm tăng hiệu quả của việc khai thác mạng, tạo điều kiện đưa vào khai thác các dịch vụ tốc độ cao như các dịch vụ Internet, dịch vụ thương mại điện tử, phong phú hóa các dịch vụ số liệu, tránh được việc xây dựng chồng chéo các mạng truy nhập. Bên cạnh đó còn làm giảm việc đào đắp đường phố nhiều lần gây tổn hại môi trường. 

Locking – in customer

Giữ chân khách hàng

Những biện pháp khiến khách hàng trở nên lệ thuộc vào một doanh nghiệp cung cấp mạng lưới hoặc dịch vụ viễn thông nhất định. Nếu khách muốn chuyển sang sử dụng dịch vụ của một doanh nghiệp khác sẽ gặp khó khăn về kĩ thuật hoặc tốn chi phí để mua thiết bị phù hợp.  Những nhà khai thác mạng viễn thông có thể giữ chân khách hàng đặc biệt bằng các thỏa thuận ký kết mà khách hàng sẽ rất khó hoặc là không thể chuyển sang nhà khai thác khác hoặc nhà cung cấp khác. Ví dụ: việc áp dụng hình thức hợp đồng dài hạn, giảm giá cho khách hàng đặc biệt hay những thỏa thuận ràng buộc khách hàng. Ràng buộc khách hàng sẽ làm tổn hại đến môi trường cạnh tranh và dẫn đến việc lạm dụng thị trường. Khi đó khách hàng sẽ phải thực hiện những đòi hỏi của nhà cung cấp để sử dụng các dịch vụ. Đây là mộ t hình thức cạnh tranh không lành mạnh, do đó, các cơ quan quản lý viễn thông cần phải nghiêm cấm các hành động trên. Tuy nhiên, các nhà khai thác thường sử dụng các hình thức ràng buộc khách hàng không rõ ràng như thỏa thuận, vì vậy cần phải có sự can thiệp thận trọng của các cơ quan quản lý và các cơ quan có thẩm quyền về cạnh tranh.