Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I3)

03/07/2019

Interconnection arrangement

Thỏa thuận kết nối mạng

Là hợp đồng kinh doanh giữa các nhà khai thác viễn thông nhằm mục đích kết nối mạng lưới của họ với nhau cũng như trao đổi lưu lượng. Nội dung của một thỏa thuận kết nối điển hình bao gồm:

- Các định nghĩa

- Phạm vi kết nối

- Những điểm kết nối và phương tiện kết nối

- Những thay đổi mạng lưới và thiết bị

- Đo lường lưu lượng và định tuyến

- Dùng chung cơ sở hạ tầng và vị trí

- Lập hóa đơn

- Chất lượng dịch vụ /báo cáo chất lượng và sự cố

- Trao đổi thông tin xử lý

- Truy nhập bình đẳng và chuyển giao khách hàng

- Dịch vụ bổ trợ

- Chấm dứt hiệu lực kết nối

- Những điều khoản khác. 

Interconnection charge rate

Giá cước kết nối

Giá cước thanh toán giữa các doanh nghiệp viễn thông được gọi là giá cước kết nối viễn thông trong trường hợp doanh nghiệp này sử dụng mạng của doanh nghiệp khác để kết cuối dịch vụ viễn thông, Giá cước kết nối được xây dựng nhìn chung phải dựa trên chi phí và thường chiếm một phần rất lớn trong tổng chi phí. 

Interconnection cost

Chi phí kết nối  

Mức chi phí kết nối mà các doanh nghiệp yêu cầu kết nối phải trả cho các doanh nghiệp cung cấp kết nối. Các chi phí kết nối bao gồm:

- Chi phí khởi động (Start-up cost)

- Chi phí tuyến kết nối (Interconnection links). Chi phí kết nối thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí của nhà khai thác viễn thông mới, đặc biệt đối với những nhà khai thác mới không sở hữu mạng từ đầu cuối đến đầu cuối.  

Interconnection link

Tuyến kết nối  

Các tuyến kết nối bao gồm đường truyền hoặc tuyến kết nối vô tuyến truyền tải các kênh kết nối, gồm có: ống dẫn, tháp, hố, cơ sở hạ tầng hỗ trợ khác cũng như những thay đổi cần thiết đối vớ i các phương tiện liên quan đến truyền dẫn để tạo nên các kênh kết nối. Tuyến kết nối là điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự phát triển của thị trường cạnh tranh. Do đó cơ quan quản lý viễn thông cần xem xét để chia sẻ chi phí của các tuyến như thế giữa những nhà khai thác chủ đạo và những nhà khai thác mới với tiêu chí những người sử dụng đầu cuối của tất cả các nhà khai thác sẽ được hưởng lợi.