Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (H1)

03/07/2019

HCD (Home Country Direct)

Dịch vụ HCD

Người gọi từ nước ngoài gọi thẳng về Điện thoại viên quốc tế của nước mình để yêu cầu tiếp thông đến máy điện thoại ở nước mình. Cước phí được thanh toán tại nước mình hoặc qua thẻ.  

Horizontal agreement

Thỏa thuận theo chiều ngang

Là sự thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp cùng cấp đang cạnh tranh với nhau. Mục đích là tạo ra mối quan hệ lành mạnh giữa những doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trên thị trường. Những thỏa thuận này, một mặt gây nên những hậu quả xấu với thị trường có liên quan đến việc hạn chế khả năng của đối thủ cạnh tranh trong việc cạnh tranh độc lập, nhưng mặt khác cũng có những lợi ích đáng kể cho nền kinh tế như các doanh nghiệp có thể chia sẻ rủi ro, bí quyết công nghệ, kinh nghiệm, tiết kiệm chi phí… Bí mật thỏa thuận một giá bán thống nhất sản phẩm giữa một số doanh nghiệp tránh cạnh tranh nhau là sự vi phạm luật chống cạnh tranh điển hình. Chỉ có những thỏa thuận theo chiều ngang hay dọc có hại thì mớ i nên bị cấm. Có những hình thức thỏa thuận ngang mang tính hữu dụng. Những thỏa thuận này bao gồm một số thỏa thuận áp dụng những tiêu chuẩn chung, các đặc tính kỹ thuật sản phẩm hay các đặc điểm thiết kế chung. Việc tiêu chuẩn hóa giữa các doanh nghiệp như thế có thể tạo nên những hiệu quả sản xuất lớn hơn. Nó thúc đẩy việc tham gia cạnh tranh bằng cách xây dựng một thị trường mở với khả năng tương thích cao hơn. 

Horizontal merger

Sáp nhập theo chiều ngang  

Sáp nhập theo chiều ngang được thực hiện giữa các đối thủ cạnh tranh thực sự hay tiềm năng chiếm giữ những vị trí giống nhau trong dây chuyền sản xuất. 

Hot Billing

Dịch vụ tính cước nóng

Nhà khai thác có thể cung cấp hóa đơn cước cho từng cuộc gọi của mộ t thuê bao di động bất kỳ ngay sau khi khách hàng gọi hay sử dụng dịch vụ mà không chờ lập hóa đơn tổng thường kì. Đến kì lập hóa đơn tổng, cước của những hóa đơn nóng sẽ được trừ ra.