Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (G1)

03/07/2019

General Agreement on Trade in Services (GATS)

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ GATS

Là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của hệ thống thương mại đa phương sang lĩnh vực dịch vụ chứ không chỉ điều chỉnh một mình lĩnh vực thương mại hàng hóa như trước đó. Tất cả các thành viên của WTO đều tham gia GATS. Các nguyên tắc cơ bản của WTO về đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia cũng đều áp dụng với GATS. 

General authorization

Giấy phép chung (Class License) 

Loại giấy phép cấp cho mộ t nhóm cá nhân hoặc tổ chức, cho phép bất kì ai trong nhóm cũng có quyền được cung cấp những dịch vụ đặc biệt mà không cần một giấy phép riêng hay trong những trường hợp nhất định mà không cần có sự đăng kí hệ thống hoặc đăng kí cung cấp dịch vụ. Những tổ chức này phải đáp ứng được những điều kiện, tiêu chí lựa chọn đã được công bố. Loại giấy phép này cấp cho những nhà khai thác hướng cung cấp dịch vụ có tính ứng dụng trên hạ tầng mạng như Internet, vô tuyến điện nghiệp dư… 

Global Mobile Suppliers Association (GSA)

Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu (GSA) 

Là tổ chức đại diện cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng toàn cầu như GSM, 3G, WCDMA… GSA có mục đích tăng cường xúc tiến trên toàn thế giới cho việc phân phối thành công băng thông di động, đa phương tiện và các dịch vụ khác. 

Government procurement

Mua sắm hàng của chính phủ 

Mua sắm hàng của chính phủ Việc mua sản phẩm và dịch vụ từ các nguồn cung bên ngoài cung ứng cho hoạt động của các cơ quan nhà nước. Trong hoạt động của mình, các cơ quan cần rất nhiều sản phẩm và dịch vụ để thực hiện những kế hoạch, dự án từ văn phòng phẩm đến vật tư, nguyên liệu cung ứng cho các dự án công ích như gạ ch, đá, nhựa đường cho việc xây dựng các xa lộ đến các dịch vụ như vận tải, viễn thông… Để có được nguồn hàng, chính phủ thường tổ chức các cuộc đấu thầu mở rộng cho tất cả những nhà cung cấp tư nào đủ khả năng tham gia. Tổ chức đấu thầu cung ứng nhằm hai mục đích:

- Chính phủ muốn tạo điều kiện cho tất cả mọi doanh nghiệp đều được tham gia một cách công bằng.

- Chính phủ sẽ tiết kiệm được chi phí, ngân sách do mua được hàng với giá cạnh tranh.