Xã hội số

Kịch bản Việt Nam năm 2045: Kinh tế số sẽ giúp tăng 1,3% GDP hay vẫn chỉ là nước đi gia công phần mềm?

30/04/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hợp tác với phía Australia thực hiện một nghiên cứu về tương lai nền kinh tế số của Việt Nam. Theo kịch bản tốt nhất, năm 2045, Việt Nam sẽ thực hiện được kịch bản chuyển đổi số, và nền kinh tế số sẽ góp phần giúp tăng thêm 1,3% GDP. Kết thúc năm 2018, GDP của Việt Nam ở mức xấp xỉ 240 tỷ USD.

  Kịch bản Việt Nam năm 2045: Kinh tế số sẽ giúp tăng 1,3% GDP hay vẫn chỉ là nước đi gia công phần mềm?

  Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết Bộ vừa kết thúc nghiên cứu với phía Australia về tương lai nền kinh tế số của Việt Nam.

  Theo định nghĩa của các nhà khoa học, kinh tế số là một phần của nền kinh tế, trong đó có các dịch vụ và sản phẩm dựa trên công nghệ số, công nghệ thông tin và truyền thông.

  Nghiên cứu này đã vẽ ra 3 kịch bản cho nền kinh tế số của Việt Nam.

  Theo kịch bản tốt nhất, dự báo đến năm 2045, Việt Nam sẽ thực hiện được kịch bản chuyển đổi số và nền kinh tế số sẽ giúp tăng GDP 1,3%.

  Với kịch bản thấp hơn là Xuất khẩu số - chỉ thuần túy làm outsourcing hay gia công phần mềm.