Trung tâm Kinh doanh Dự án - Masstel cung cấp giải pháp ODM, phát triển các sản phẩm bằng cách kết hợp phần cứng và phần mềm cùng đội ngũ đối tác phát triển hùng hậu cùng cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm. Đồng hành cùng đối tác trong các lĩnh vực như viễn thông, thương mại, kỹ thuật, phi chính phủ,... họ tìm đến chúng tôi bởi các vấn đề về kỹ thuật và sản xuất như: 

  • Phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến sản xuất 
  • Tiếp cận công nghệ mới, chất lượng để thích nghi và giảm rủi ro 
  • Tìm kiếm đối tác để chuyển giao và phân phối 
  • Tiếp cận nguồn chuyên gia trong và ngoài nước với đủ năng lực ở các lĩnh vực khác nhau
  • Công cụ vật chất và phụ trợ để thiết kế, dựng khuôn để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng. 
  • Quy trình ODM tối ưu từ khái niệm để các giai đoạn kiến trúc 
  • Chương trình quản lý toàn diện để phát triển và sản xuất 

Dịch vụ phát triển dự án ODM của Masstel chuyển giao từ ý tưởng đến sản phẩm cuối có chất lượng tốt với giá thành và thời gian tối ưu. Chúng tôi đồng hành cùng đối tác để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu từ thiết kế, đóng gói, chứng nhật và các yêu cầu thương mại cho sản phẩm hoàn thiện.