Tin tức

Doanh thu online của FPT Shop tăng trưởng mạnh 26,4%

25/04/2019

FPT Retail, công ty mẹ của chuỗi FPT Shop, cho biết tăng trưởng kinh doanh online đạt 26,4% so với quý trước.

FPT Retail (FRT), công ty với chuỗi FPT Shop là chủ đạo, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2019.

Theo báo cáo, doanh thu online của FRT đạt mức 794 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 26,4% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 20% tổng doanh thu FRT.  

Doanh thu online FPT Retail tăng mạnh trong quý 1/2019 - Nguồn: FRT

Ngoài ra, doanh thu đến từ 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends, tức chương trình bán máy cho nhân viên các công ty, và bán hàng trợ giá Subsidy - bán trợ giá kèm theo SIM nhà mạng - tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết quý 1 năm 2019, FRT ghi nhận doanh thu lũy kế 3 tháng đạt 4.018 tỷ đồng, tăng trưởng 3,4% so với quý 1 năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, tương đương với quý 1 năm 2018.

Kết quả doanh thu và lợi nhuận FRT quý 1/2019 - Nguồn: FRT

Kết thúc quý 1, FPT Shop có 541 cửa hàng và chuỗi nhà thuốc Long Châu có 28 cửa hàng.

FRT tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 hồi cuối tháng 3, thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau: thực hiện chia cổ phiếu ESOP cho các cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2018 theo tỷ lệ 1%, thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% trên mệnh giá và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 cũng được đưa ra với tỷ lệ chi trả không nhỏ hơn 10% trên mệnh giá.

FPT Shop, FRT
Viết bình luận: