Chuỗi cung ứng ngành CNTT

Bản chất của các loại thành viên trong mạng sản xuất

30/09/2019

OEM ODM OBM OSM Chiến lược Quan trọng đối với tất cả các hãng Cấu trúc và hệ thống Nguồn lực và quản trị mạng Tập trung vào các nhà cung ứng tầng thấp hơn và các OBM Giữ liên kết tốt với các OEM và OBM; theo sát các xu hướng thị trường và công nghệ Giữ liên hệ tốt và kiểm soát các OEM, ODM và các thành viên trong mạng; theo sát các xu...

Chuỗi cung ứng ngành CNTT

26/09/2019

OBM (viết tắt của Original brand manufacturer ) là những nhà sản xuất mà không sản xuất thực sự, họ chỉ sở hữu và phát triển các thương hiệu và nhãn hiệu riêng. Ngay cả nguyên liệu và thiết kế cho sản xuất thực, họ cũng không đảm nhiệm, mà chỉ đảm nhiệm các khâu phát triển thương hiệu, marketting, bán hàng. Họ đặt nhà sản xuất khác sản xuất và cung cấp hàng cho họ. Họ đôi khi được gọi là các global buyer. Các mạng sản xuất được thành lập bởi các OBM này gọi là...

Các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT

26/09/2019

Chuỗi cung ứng của ngành CNTT thường được đặc trưng bởi mức độ gia công và thuê ngoài rất cao. Điểm bắt đầu tự nhiên của chuỗi cung ứng ngành CNTT cũng bắt đầu từ vật tư, nguyên liệu, sau đó đi đến các công đoạn làm gia công (Contract manufacturer - CM) và các nhà sản xuất thiết kế gốc (Original design manufacturer - ODM), tiếp theo đó các công đoạn sản xuất thiết bị gốc (Original equipment manufacturer - OEM), tiếp theo là các công ty có thương hiệu, rồi sang kênh phân phối qua các khách hàng cấp 1,2,3,..n, rồi đến người tiêu dùng cuối cùng. Mỗi một ngành...