Tất cả tin tức

Người già đứng trước ngưỡng cửa công nghệ

29/08/2019

Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số - xu hướng già này thể hiện rõ qua tháp dân số từ những năm 2000 - đến nay. Tỷ lệ người từ 50 tuổi chỉ thay đổi từ 10% đã tăng đến 22% và đạt mốc 21 triệu trên tổng số 97 triệu người (theo populationpyramid.net ) Những người già không được kết nối Số liệu của Telenor , công...