Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (W)

10/07/2019

Web conference Dịch vụ hội nghị trên trang Web Giúp nhiều khách hàng có thể trao đổi thông tin đồng thời với nhau trên trang Web. Web dial page Dịch vụ thoại qua trang Web Giúp thuê bao thực hiện cuộc gọ i từ mộ t trang Web trên Internet đến một thuê bao điện thoại thông thường. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Khả năng tương tác toàn cầu với truy nhập...