Tất cả tin tức

Chuyên gia 10 năm nghiên cứu công nghệ 5G: Viettel không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng

26/04/2019

Ông Lê Bá Tân cho rằng sự đặc biệt của Viettel chính là không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, luôn tiên phong làm những điều mà chưa có ai làm. Năm 2018, cả thế giới nói về 5G – thế hệ công nghệ tiên tiến mà chỉ có các doanh nghiệp lớn nhất mới có thể cung cấp. 5G được kỳ vọng sẽ đưa con người tiến tới một kỷ nguyên kết nối mới. Với khát vọng tự làm chủ công nghệ được coi là nền tảng của xã hội số, chuyển đổi số, Tập đoàn Viettel đã tuyển dụng những kỹ sư có khả năng giúp họ thực hiện giấc mơ “làm...