Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (V2)

10/07/2019

Vertical Price Squeezing Ép giá cước theo chiều dọc Là một loại hình cụ thể của hành vi chống cạnh tranh của nhà khai thác chủ đạo cung cấp cho các dịch vụ trên hai hoặc nhiều thị trường dọc. Khi một nhà khai thác có quyền lực thị trường kiểm soát một số dịch vụ nhất định là đầu vào cơ bản của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường đầu ra, các đầu vào này được sử dụng bởi bản thân nhà khai thác đó và các công ty con của nó để cạnh tranh trên cùng thị trường đầu...