Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (U2)

08/07/2019

Universal telecommunication service Dịch vụ viễn thông phổ cập Là những dịch vụ viễn thông cơ bản được cung cấp và phục vụ đến mọi người dân, ở mọi vùng, mọi miền trong cả nước theo điều kiện, chất lượng và giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Mỗi quốc gia có quyền quy định loại dịch vụ phổ cập khác nhau, thường bao gồm dịch vụ điện thoại cố định tiêu chuẩn, dịch vụ điện thoại khẩn cấp miễn phí, dịch vụ giải đáp danh bạ điện thoại, các dịch vụ qua điện thoại...