Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (O2)

05/07/2019

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Thành lập năm 1961 trên cơ sở Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OECD) với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu. Mục tiêu ban đầu của OECD là xây dựng các nền kinh tế mạnh ở các nước thành viên, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh tế thị trường, mở rộng thương mại tự do và góp phần phát triển kinh tế...