Tất cả tin tức

Ứng dụng CNTT trong điều trị ung thư

15/05/2019

Telemedicine là giải pháp y tế sử dụng viễn thông và công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lâm sàng từ xa cho người bệnh. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, lần đầu tiên khái niệm "telemedicine" được dùng nhằm mô tả việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bệnh từ xa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đây bao gồm chẩn đoán, điều trị, cung cấp thuốc men, tư vấn, dự phòng và phục hồi, bảo hiểm y tế, giảng dạy và nghiên cứu. Tại Việt Nam, vào khoảng cuối những năm 90 thế kỷ...