Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T3)

08/07/2019

Telecommunications goods Hàng hóa viễn thông Hàng hóa viễn thông là phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông. Telecommunications infrastructure Cơ sở hạ tầng viễn thông Là tập hợp thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông. Telecommunications License Giấy phép viễn thông Văn bản cho phép một nhà khai thác cung ứng dịch vụ viễn thông hoặc...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P2)

05/07/2019

Perfectly competition market Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Thị trường cạnh tranh hoàn hảo thường bao gồm nhiều nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, cũng như nhiều khách hàng. Khách hàng có đầy đủ thông tin và tự do lựa chọn nhà cung cấp. Không có những yếu tố tiêu cực bên ngoài gắn liền với hành vi của nhà cung cấp hoặc của khách hàng. Các đặc điểm: - Trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo, số lượng người mua và người bán rất lớn. Do đó, quyết định của một thành viên tham gia thị trường không...