Tất cả tin tức

Bộ Tài chính sẽ thử nghiệm AI và Big data để quản lý thuế và hải quan

07/05/2019

Dự kiến Bộ Tài chính sẽ đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) để thử nghiệm trong lĩnh vực thuế và hải quan. Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy học trong xử lý dữ liệu lớn vào giải quyết các bài toán phức tạp liên quan tới nhiều nhóm, dòng nghiệp vụ Bộ tài chính vừa ban hành mô hình kiến trúc tổng thể nhằm quy hoạch, xây dựng, phát triển các thành phần thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính trong một chỉnh thể thống nhất, theo các nguyên tắc chủ đạo sẽ được đưa ra để đảm...