Tất cả tin tức

Hợp tác với Siemens, VNPT phát triển giải pháp số cho các nhà máy sản xuất

25/04/2019

Với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam, trong thời gian qua Tập đoàn VNPT không ngừng thực hiện công tác chuyển đổi số và cung cấp các giải pháp số hóa tới khách hàng là các Tập đoàn, các Tổng công ty lớn trong đó có Tổng Công ty Xi-măng Việt Nam (Vicem). Đáp ứng nhu cầu của Vicem, VNPT đã ký kết hợp tác với Siemens, là công ty hàng đầu của CHLB Đức để tích hợp giải pháp nhà máy số (Digital Factory) lên các sản phẩm dịch vụ của VNPT. Trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu chuyển đổi số của các...