Tất cả tin tức

Khi hạt giống nảy mầm, khát vọng thịnh vượng được thắp lên

03/05/2019

Khi hạt giống nảy mầm, khát vọng thịnh vượng được thắp lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Ảnh: VGP Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng thung lũng Silicon để kéo nhân tài khắp nơi trên thế giới trở về. Đề án xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cũng đang thành hình - những “hạt giống” của sự thay đổi đang nảy mầm, thắp lên hy vọng đưa nước Việt tự tin trên con đường đi tới thịnh vượng. Khi chất xám trở về ...