Tất cả tin tức

Nhận diện cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp "đón sóng" chuyển đổi số

07/05/2019

Nếu muốn cạnh tranh, tồn tại và phát triển thì chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu. Đây cũng chính là nhu cầu của thị trường và sẽ gia tăng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CMC. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, TGĐ CMC về nhận diện cơ hội, thách thức và kinh nghiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển của thị trường chuyển đổi số. - Là một doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số, ông đánh giá như thế nào nhu cầu chuyển đổi số của các...