Tất cả tin tức

Bổ nhiệm Giám đốc VNPT Hà Nội làm Tổng Giám đốc VNPT-Net

20/04/2019

Ngày 19/4/2019, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cho ông Đặng Anh Sơn, Giám đốc VNPT Hà Nội kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn Hà Nội. Theo Quyết định số 433/QĐ-VNPT-NL ngày 18-4-2019, Tập đoàn VNPT bổ nhiệm ông Đặng Anh Sơn, Giám đốc VNPT Hà Nội kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn thành phố Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT- Net) với thời hạn 05 năm. Ông Đặng Anh Sơn được tín nhiệm lựa chọn làm Tổng Giám đốc VNPT- Net, thay thế ông Nguyễn Nam...