Tất cả tin tức

Viện Quốc tế Pháp ngữ hợp tác với TIBCO phát triển nhân lực trong ngành dữ liệu

25/04/2019

Hiện không còn là thời kỳ của "cá lớn nuốt cá bé" nữa, bởi nhanh hơn, tốc độ hơn mới là những yếu tố tạo ra lợi thế lớn trong cạnh tranh. Đây là phát biểu của ông Alan Ho - Giám Đốc Marketing TIBCO Software khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản tại lễ ký kết hợp tác "Phát triển tài năng ngành dữ liệu quốc gia" giữa công ty TIBCO và Viện Quốc tế Pháp (IFI) ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự hợp tác này nhằm hỗ trợ các sinh viên ngành công nghệ thông tin của IFI thông qua việc đào tạo dựa trên thực hành...