Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T2)

08/07/2019

Telecommunications business Doanh nghiệp viễn thông Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật và được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng. Kinh doanh viễn thông Kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn thông. Telecommunications carrier ...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (C1)

19/06/2019

Call 171 Dịch vụ gọi 171 Đây là mộ t dịch vụ cụ thể của dịch vụ VOIP ( xem VOIP ) của VNPT dùng để gọi điện thoại trong nước và quốc tế, thêm 171 vào trước dãy số điện thoại phải quay. Dịch vụ này có cước phí rẻ hơn cước điện thoại thông thường. ( Xem thêm VOIP ). Call barring (CB) Dịch vụ chặn cuộc gọi Cuộc gọi đi/đến sẽ bị chặn theo yêu cầu của thuê bao. Các trường hợp...