Tất cả tin tức

Sếp VTC: "Cần ra chế tài bắt buộc ngân hàng kết nối với các tổ chức trung gian thanh toán"

03/04/2019

Tổng công ty VTC mới đưa ra đề xuất, Nhà nước cần có quy định và chế tài cụ thể, yêu cầu các ngân hàng kết nối với các tổ chức trung gian thanh toán; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với dịch vụ trung gian thanh toán để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh. Thị trường thanh toán điện tử sắp bước vào cuộc chiến sinh tồn Theo phân tích của ông Dương Thế Lương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VTC, thị trường dịch vụ trung gian thanh toán đang bị phân mảnh, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt quá mức...