Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M2)

04/07/2019

Market dominance Thống lĩnh thị trường (Firm Dominance a Market) Thống lĩnh thị trường là một hình thức cực đoan của quyền lực thị trường. Có hai nhân tố chính quyết định sự thống lĩnh của thị trường. Thứ nhất: thường xuyên phải là một thị trường nắm thị phần khống chế (phải không dưới 30% thị phần, thường là 50% - 65% hoặc hơn). Thứ hai: Phải là những rào cản quan trọng để tham gia vào thị trường liên quan. Luật Cạnh tranh quy định: 1. Doanh nghiệp được coi là có...