Tất cả tin tức

Nguy cơ từ lỗ hổng bảo mật trên Mac vừa được phát hiện

01/06/2019

Nhà nghiên cứu Filippo Cavallarin vừa phát hiện một lỗ hổng bảo mật mang tên Gatekeeper trên hệ điều hành Mac. Lỗ hổng này được những kẻ lợi dụng để cài đặt phần mềm độc hại mà không cần yêu cầu giấy phép thông thường. Theo Engadget, sở dĩ những kẻ tấn công có thể dễ dàng xâm nhập qua lỗ hổng bảo mật nói trên vì Gatekeeper coi các chia sẻ mạng là vị trí “an toàn” và không yêu cầu kiểm tra quyền. Khi đó, kẻ xâm nhập chỉ cần lừa người dùng gắn một trong những chia sẻ đó để chạy các ứng dụng mà họ thích. Ví...