Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T6)

08/07/2019

Testing and maintenance Kiểm tra và bảo dưỡng Quyền được thực hiện kiểm tra hợp lý, lập lịch gián đoạn dịch vụ, phương án để giảm thiểu gián đoạn. Third Generation Technology 3G Công nghệ 3G Là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền cả dữ liệu thoại và dữ liệu phi thoại (tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...). Các công nghệ 3G đều hỗ trợ truyền dữ liện vô tuyến di động băng thông rộng và...