Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (H1)

03/07/2019

HCD (Home Country Direct) Dịch vụ HCD Người gọi từ nước ngoài gọi thẳng về Điện thoại viên quốc tế của nước mình để yêu cầu tiếp thông đến máy điện thoại ở nước mình. Cước phí được thanh toán tại nước mình hoặc qua thẻ. Horizontal agreement Thỏa thuận theo chiều ngang Là sự thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp cùng cấp đang cạnh tranh với nhau. Mục đích là tạo ra mối quan hệ lành mạnh giữa những doanh nghiệp...