Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (F1)

03/07/2019

Family Finder Dịch vụ tìm người thân Giúp thuê bao di động có thể yêu cầu xác định vị trí của một thuê bao di động khác. Family Tracker Dịch vụ theo dõi người thân Giúp khách hàng nhận được tin nhắn thông báo vị trí của một thuê bao 15 phút/lần/ngày từ hệ thống tới máy di động của mình. Firm Dominance a Market Thống lĩnh thị trường (Xem...