Tất cả tin tức

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Chúng ta có một thị trường công nghệ không giới hạn toàn cầu, vấn đề là phải vượt lên bản thân như thế nào?

04/06/2019

Trọng tâm những năm tới của FPT là công nghệ. Vì sao là công nghệ? Vì chúng ta có một thị trường gần như không giới hạn trên thế giới. Vấn đề là chúng ta vượt lên bản thân như thế nào, làm sao để tạo một đội ngũ nhân lực đủ đáp ứng được nhu cầu thị trường, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói. Xuất thân là một công ty công nghệ thực phẩm vào năm 1988, sau hơn 30 năm phát triển Tập đoàn FPT (FPT) hiện được biết đến là một doanh nghiệp đầu tư tại nhiều lĩnh vực từ tài chính, bán lẻ, thương mại điện tử đến...