Tất cả tin tức

Cách mạng 4.0 tác động lớn đến lao động bất động sản

02/05/2019

Không còn là dự báo, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên thực tế đã và đang làm thay đổi lý thuyết đô thị và lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là lao động trong lĩnh vực này bởi những ứng dụng đầy mới lạ và tiện ích. Nền tảng của đô thị thông minh Trong 250 năm qua, xã hội loài người trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất xảy ra ở Anh cuối thể kỷ 18 gắn với sự ra đời của động cơ hơi nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu từ 1870 đến 1914, đặc trưng bởi...