Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I1)

03/07/2019

IDD (International Direct Dial) Dịch vụ quay số tự động đi quốc tế Quay số tự động đi quốc tế theo công thức +CCACSN, không cần sự hỗ trợ của điện thoại viên tổng đài. Imperfect Competition Market Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo Thị trường mà trong đó có ít nhất một số người bán hoặc người mua tương đối đủ lớn để tác động lên giá cả thị trường. Cạnh tranh không hoàn hảo dùng để chỉ bất kì một hình...