Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T1)

08/07/2019

Tariff rebalancing Cân đối lại giá cước ( Xem Rate rebalancing). Technical infrastructure in telecommunications passive Cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Là nội dung bắt buộc phải có khi thiết kế cơ sở hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thóat nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Telecom Construction Công trình viễn...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (R1)

08/07/2019

Ramsey pricing Định giá Ramsey Ở nhiều thị trường khác nhau, khi các nhà khai thác viễn thông cung cấp cùng lúc nhiều dịch vụ hoặc một dịch vụ nhưng định giá cước chi phí biên sẽ không bù đắp được tất cả mọi chi phí. Tuy nhiên, khi có nhiều dịch vụ hay nhiều phân khúc thị trường, sẽ có vô số tổ hợp giá cước có thể đưa ra kết quả này. Bởi vậy, giá cước phải được tăng lên cho đến khi công ty cân bằng chi phí. Lý thuyết kinh tế đưa ra khuyến nghị về vấn đề...