Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (B2)

19/06/2019

Business investment in telecommunication services Đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông Hoạt động đầu tư trong kinh doanh dịch vụ viễn thông phải theo quy định của Luật Viễn thông và Luật Đầu tư. Business telecom services Kinh doanh dịch vụ viễn thông Là hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông nhằm mục đích sinh lợi. Business telecommunications goods ...