Chuỗi cung ứng ngành CNTT

Bản chất của các loại thành viên trong mạng sản xuất

30/09/2019
  OEM ODM OBM OSM
Chiến lược Quan trọng đối với tất cả các hãng
Cấu trúc và hệ thống
Nguồn lực và quản trị mạng Tập trung vào các nhà cung ứng tầng thấp hơn và các OBM Giữ liên kết tốt với các OEM và OBM; theo sát các xu hướng thị trường và công nghệ Giữ liên hệ tốt và kiểm soát các OEM, ODM và các thành viên trong mạng; theo sát các xu hướng thị trường và công nghệ Chức năng chính: Đặt hàng và quản lý các OEM, ODM và OBM để mượn năng lực của họ làm lợi cho mình
Quản lý thương hiệu và nhãn hiệu Duy trì danh tiếng là nhà cung cấp và bạn hàng đáng tin cậy Duy trì danh tiếng là nhà thiết kế sản phẩm tốt Chức năng chính: Duy trì hình ảnh thương hiệu và sản phẩm ở người tiêu dùng Chức năng chính: Duy trì hình ảnh thương hiệu và sản phẩm ở người tiêu dùng
Đổi mới và cải tiến

- Tập trung vào cải tiến sản xuất, quy trình vận hành và công nghệ để có sản phẩm tốt hơn và hiệu quả sản xuất cao hơn.

- Các OEM nhỏ chắc chắn phụ thuộc vào khác hàng về mặt công nghệ mới.

- Là chức năng chính của các ODM lớn;

- Các nhà sản xuất thâm dụng công nghệ chắc chắn sẽ tập trung vào đổi mới tích cực liên quan đến sản phẩm, bộ phận phụ trợ và quá trình sản xuất.

- Các nhà sản xuất theo định hướng thị trường chắc chắn sẽ tập trung vào việc cải tiến, hợp lý hóa các đặc tính của sản phẩm dựa trên các bộ phận phụ trợ hiện có. Tầm quan trọng và quy mô của chức năng R&D thì tùy thuộc vào từng loại.

Hỗ trợ đối tác bằng cách cung cấp thông tin có được từ toàn bộ mạng sản xuất của mình. Dịch vụ giá trị gia tăng cho khác hàng bao gồm cả các dịch vụ marketing của bản thân để hiểu sản phẩm mới nào hoặc cải tiến sản phẩm nào có thể giúp mình bán được nhiều hàng hơn.
Bộ phận và chi tiết phụ trợ Tập trung vào các chi tiết và các bộ phận phụ trợ Tập trung vào các chi tiết và các bộ phận phụ trợ để làm nguyên mẫu Tập trung vào các OEM và ODM Chức năng chính: Tập trung vào việc đặt hàng chiến lược, cung cấp tài chính và quản lý mạng
Sản xuất Chức năng chính Thuê ngoài nhưng giám sát chặt chẽ. Duy trì ưu thế mặc cả đối với đối tác. 
Logistics Các chức năng logistics trước và sau sản xuất chia sẻ với các nhà cung ứng tầng dưới và khách hàng tầng trên mình Tương đối đơn giản Các chức năng logistics trước và sau sản xuất chia sẻ với các OEM và các thành viên trong mạng Hợp lý hóa và tối ưu hóa là chức năng cơ bản
Marketing, bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng Xúc tiến các hoạt động dịch vụ và thu hút các đơn đặt hàng của các OBM Xúc tiến các hoạt động dịch vụ và thu hút các đơn đặt hàng của các OBM và OEM Chức năng chính: Marketing hỗn hợp và quản lý quan hệ khách hàng Thuê ngoài nhưng cần được giám sát chặt chẽ
Sản phẩm, dịch vụ và truyền thông Tập trung vào chi phí, chất lượng và giao hàng đúng thời gian. Tập trung vào tiềm năng thị trường của sản phẩm. Quản lý quan hệ với OEM và khách hàng (có thể đây cũng chính là đối thủ cạnh tranh). Tập trung vào sự hài lòng và chung thủy của khách hàng. Quản lý quan hệ với OEM và khách hàng (có thể đây cũng chính là đối thủ cạnh tranh). Thuê ngoài nhưng cần được giám sát chặt chẽ bằng mạng IT toàn cầu tiên tiến.

 

CNTT